"Vurgun, Kazanç, Kar" anlamında argo sözcük ...

Voli,
Argoda,  Vurgun, kazanç, kâr.
Kolayca ve haksız ele geçen kazanç.  
Ortaklıktaki darlıktan yararlanarak aşırı kazanç sağlama amacıyla kurulan düzen.

Rumca Voli,
Balıkçı kayıklarının balıkları çevirmek için denize fırdolayı ağ salmaları.