Musevi netinlerinde kimi zaman iyi, kimi zaman da kötü işler yapan göksel varlığın adı ...