Orta Asya' da yaşayan bazı Türk boyları arasında yaygın bir fal türü ...

Kumalak,
Orta Asya' da yaşayan bazı Türk boyları arasında yaygın bir fal türü.
Irım,
Orta Asya' da yaşayan Şamanist Türkler arasında, çeşitli şeylerden anlam çıkararak bakılan fal.