Osmanlı devletinde ileri gelen Ermenilere verilen ad ...

Amira,
18. yüzyıldan sonra Osmanlı Devleti'nde ileri gelen Ermenilere verilen isimdir. 
Osmanlı devletinde ileri gelen Ermenilere verilen ad.
XVIII. yüzyılndan sonra Osmanlı Devleti'ndeki ileri gelen Ermenilere verilen ad. 

Asırlar boyu, çeşitli Ermeni Krallıkları ve Beyliklerinin kısman bağımsız fakat çoğunlukla etraftaki büyük devletlere tabi veya yarı tabi devletler halinde yaşadıkları bu bölgelere, zaman zaman çeşitli isimler verilmiştir. “Asıl Ermenistan” denilen bölgeler “Büyük Ermenistan” ve “Küçük Ermenistan” olarak 2’ye bölünmüştür. Büyük Ermenistan 15, Küçük Ermenistan 3 vilayet halinde ayrılmıştır. Kilikya ise “Sahil Kilikyası” ve “Dağlık Kilikya” olarak iki kısım oluşturmuştur. Bu bölgeye zaman içinde verilen isimler çeşitlidir. Asuri’ce “yüksek memleket” anlamina gelen Urartu, Ibranice Ararat, Aramice Harminyap-Harmeni kelimleri kullanilmiş ve ilk defa MÖ 521’de Daryüs Kitabesi’nde Armeni (yukarı memleket) adını almıştır.

Batı dillerinde, bölgeye Armania adı verilmiş, bizde de Meşrutiyetten sonra Fransızca’dan tercüme edilerek, ilk defa Ahmet Cevdet Paşa tarafından “Ermeni” kelimesi kullanılmıştır. Ermeniler ise kendiler için Hayasdan-Hay ismini kullanırlar. Ancak bütün bu isimler aslında bölgeye verilmiş coğrafi birer isimden ibarettir.