Osmanlılar döneminde Tuna ırmağında kullanılan bir tür yük gemisi ...