Ses ve yazılış bakımından aynı anlamca farklı sözcükleri bir arada kullanma sanatı ...

Cinas, (Osmanlıca).
Fr. Antanaclase.
Söz sanatı terimi,

Benzeyiş, münâsebet.
Birçok mânâya gelebilen söz, imalı, telmihli söz. 

Telâffuzu bir, mânası ayrı olan kelimelerin bir sözde bulunması. Bunu yapmaya "tecnis" denir, o kelimelere de "cinas" denir.

Söz arasında yolunu bulup aynı kelimeyi ayrı anlamlarla tekrarlama.
Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma,
Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma.
Kavga, gürültü.
Kaynak: Güncel Türkçe Sözlük