Tören ...

Merasim, (Arapça).
Seremoni, (Fransızca),
Seramoni,
Rasime,

Âdet, eskiden kalma âdet.
Tören, (İng. ceremony).
Şenlik, 
Resmi işlerde uygulanması gereken kural ve yöntemlerin bütünü.
 
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim.
Anma, kutlama, nişan, evlenme,  ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı.
Resmi işlerde yol yöntem, yol yordam.
Anma, kutlama gibi amaçlarla yapılan toplantı.
Resmi merasimler.
Âdet hükmündeki gösterişler. 
Resmi muameleler.
Şiveler. 
Adetler.