Türk müziğinde bir makamı kendi perdelerinden daha tiz ya da pes perdelerde çalma işi ...