Türk Müziğinde kullanılmış bir tür dilli kaval. ..