Yarı tavlı toprak ...

Alatav,
Alakur,
Yarı kuru toprak. 
Yarı yaş, yarı kuru olan toprak. 
Yarı tavlı toprak,
Az tavlı, yarı yaş yarı kuru olan (toprak).
Yarı yaş, yarı kuru toprak, az tavlı yer.
İyice pişmemiş yemek,
Az kızdırılmış demir.
Az sıcak. 
Çok pişmiş yemek.
Demirin tam tava gelmemiş durumu.