Yerölçümünde uzaktan gözlenen taksimatlı cetvel ...

Mira, (İt. mira),
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata.
Yerölçümünde uzaktan gözlenen taksimatlı cetvel .

Topoğrafik ölçümlerde kullanılan, kuru çam veya dişbudak ağacından imal edilen 3-5 m. uzunluğunda ağaç lata. Bu lata üzerinde cm bölümleri bulunur ve mira ucundan mesafeleri rakamlarla belirlenir; mira bölümlerinin okunmasını kolaylaştırmak için mira bölümleri kırmızı-beyaz ve siyah-beyaz boyanır.

Nivelman(leveling), Nivelman mirası,
Noktalar arasındaki yükseklik farkını belirlemek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak düşey mesafeleri ölçme işlemleri yapılır. Bu işler esnasında Jalon, mira ve teodolit, nivo gibi  ölçüm ekipmanları kullanılır. 

Türleri; astrojeodezik nivelman, astrogravimetrik nivelman, barometrik nivelman, diferansiyel nivelman, doğrudan nivelman, birinci derece nivelman, jeodezik nivelman, enkesit nivelmanı, karşılıklı nivelman, stadya trigonometrik nivelmanı, termometrik nivelman.
Mira Latince bir kelimedir. Eski likya kentlerinden birinin adı. Bir kuyruklu yıldız adı. Ayrıca ispanyolcada da "bak" anlamındadır. Ayrıca bereket demektir. Yine Ceti yıldızının adıdır. Bu yıldız Yunusların geceleri yön bulmak için kullandıkları yıldızın adıdır. Mira Ceti, (diğer adları: Mira, Omicron Ceti, Omicron Balina, Balinanın Harika Yıldızı, The Wonderful) Balina takımyıldızında bulunan "Mira" olarak adlandırılan değiken yıldız sınıfına ismini veren, Dünya'ya 418.2 ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldızdır.