Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim ...

Morula, (Fr. morula, İng. morula )
Blastula.
Latince morus = dut, anlamından kaynaklanan; 
Yumurtanın segmentasyonu sırasında meydana gelen ve gözelerin dut tanesi gibi küme biçiminde bir araya gelmesinden oluşan yuvarlak yığın.  
Morula, embriyonik gelişiminin çok erken bir evresindeki embriyoya verilen isim. Gelişimin bu evresine de morula denir. Hücreler yığınıdır.

Blastulasyon: Blastula oluşması. 
1-Morula, 2- Blastula  

Morula, Latince morus (dut) kelimesinden türetilmiştir. Döllenme (fertilizasyon) sonunda oluşan tek hücreli zigot hızlıca bölünmeye başlar, böylece blastomerler (hücreler) oluşur. Blastomerzigot morula diye adlandırılır. Döllenmeden (fertilizasyon) 3-4 gün sonrasına kadar sürer.    Ortalama bir morula yaklaşık 32 hücreye (blastomer) sahiptir, bir tür hücreler yığınıdır. Morula uterusa (rahime) doğru fallop tübünde aşağı doğru hareket eder, döllenmeden yaklaşık olarak 4 gün sonra rahime ulaşır ve bu sırada blastomerlerin arasına sıvı girer ve birikir. Bunun sonucu olarak iç tarafta sıvı dolu bir boşluk oluşur. İçinde sıvı dolu bir boşluk olan morulaya artık blastosist adı verilir.

Döllenmiş yumurtanın segmentasyonu sırasında oluşan ve hücrelerin dut gibi bir arada bir topluluk teşkil ettiği embriyo safhası.
Döllenmiş yumurtanın segmentasyonu sırasında oluşan ve hücrelerin dut gibi bir topluluk oluşturduğu embriyo evresi.
Zigot oluşumunu izleyen dönemde biçimlenen çok hücreli dut benzeri oluşum, dutcuk. İnsanlarda morula 9–16 hücreden hayvanlarda ise 16–64 hücreden oluşur.
Yumurta gözesinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim. Kaynaklar;
http://www.delinetciler.net
http://tdkterim.gov.tr