Arap abecesine göre bir harfi noktalı, bir harfi noktasız sözcüklerle yazılmış şiir ...

Rakta,
Arap abecesine göre noktalı, noktasız harflerin -almaşık olarak-gelmesi biçiminde düzenlenmiş koşuk.
Arap abecesine göre bir harfi noktalı, bir harfi noktasız sözcüklerle yazılmış şiir.
Hayfa, 
Arap harfleri ile bir kelime, noktalı, bir kelime noktasız düzenlenen yazılar.
Mukatta,
Arap alfabesinde kendisinden sonra gelen harfle bitişmeyen harfler.
Esre,
Arap alfabesinde, bir harfin kısa ve kapaklı okunacağını belirten işaret.
Ebced,
Arap alfabesinde, her harfin bir sayıyı gösterdiği sayı düzeni.
Mucem,  
Arap alfabesindeki noktalı harfler.
Nesih,
Arap harflerinde basım ve yazma kitaplarda en çok kullanılan tür.
Hareke,
Arap harfleriyle yazılmış metinlerde kısa ünlüleri göstermek için kullanılan işaret.

Arap Alfabesi;
Elif, Be, Te, Se, Ha, Cim, Dal, Zel, Rı, Sat, Dat, Tı, Zı, 
Ayın, Gayın, Fe, Kaf, Kef, Lam, Mim, Nun, Vav, He, Ye,