Bağ kütüğü ...

Omça,
Bağ kütüğü, asma.
Asma kütüğü.
Tevek,
Rez,
Omaca,
Çotuk,
Devek,
Köcek,
Kupli,
Omca.


Asma, Asma kütüğü.
Belli bir tür üzüm yetiştiren tırmanıcı ağaççık (Vitis). 
Bodur bir ağaççık olan asmanın anayurdu Anadolu'dur. Asmanın kökü çok derinlere gider (5-10 m). Gövdesine asma kütüğü veya omca denir. Kütüğün şekli iklime ve budama tarzına göre değişir. Asma, genel olarak çubukla üretilir. Bir veya birkaç gözlü çubuklar, elverişli nem ve ısıda­ki bir toprağa gömülür, bir süre sonra kök salar. Böylelikle ana kütüğün bütün özel­liklerini taşıyan yeni bir kütük elde edilmiş olur. Çubuktan yetiştirilen asmalar, tohum­dan yetiştirilenlere nispetle daha kısa za­manda üzüm verir.

Omça kelimesinin diğer anlamları, 
Kalın ve enlice diken.
Kalça kemiğinin bir bölümü. Kaynak: Bulmacabul.com