Kadın Hapishanesi...

İmamevi,
Kadın Hapishanesi,
Halk dilinde, Kadınlara özgü cezaevi.
Kadınlar için cezaevi.

Hapishane,
Kafes,
Cezaevi,
Dam, Damaltı,
Kodes,
Tutukevi,
İmamevi,