Bir mesleği belirleyen ve onu yapanların, özellikle hekimlerin uymaları gereken kuralların tümü ...

Deontoloji,
Meslek Ahlakı,
Bir mesleği belirleyen ve onu yapanların, özellikle hekimlerin uymaları gereken kuralların tümü.  
Deontoloji, bir mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalıdır.
Aynı meslek grubunda olan insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde uyulması öngörülen ahlaki, moral değerler.
Deontoloji, Yunancada, 'gereklilik, zorunluluk' anlamına gelen 'deon', deontos'tan köken almış olup, görev ya da moral zorunluluklar teorisi veya bilimi olarak tanımlanmıştır.
 

Eski Yunanca kökenli bir kelime olup meslek ahlakı ve ilkeleri ile ilgilenen bilim dalı anlamına gelmektedir. Tıbbi deontoloji ise; tıbbın alt branşlarından birisidir ve sağlıkla uğraşan meslek gruplarının birbirleriyle ve hastaları ile ilişkilerinde uymaları ve dikkat etmeleri gereken kuralları konu alır. 

Deontoloji bir mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalıdır. İnsanın belirli ödevleri olduğunu varsayan ahlak öğretilerini temel alır ve bu öğretilerden kaynaklanan görev ve kuralların çeşitli mesleklerdeki somut izdüşümlerini inceler.
Veteriner hekimliğinde deontoloji, veteriner hekimin mesleki uygulamaları sırasında uymak ve uygulamak zorunda olduğu kurallar bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır.


kaynak: wikipedia, http://veteriner.uludag.edu.tr/