Büyüklerin ya da saygın kişilerin karşısında duyulan korkuyla karışık saygı ...

Mehabet, (Osmanlıca). 
Heybet.
Hürmetle karışık korku.
İhtiram. 
Azamet. 
Büyüklük.
Büyük ve saygıdeğer kimselere duyulan saygı.
Büyüklük, ululuk, yücelik.
Büyük ve saygıdeğer kimselere duyulan saygı.