Anlaşılması güç bir konunun, geniş yığınların anlayabileceği bir biçime sokulması...