Ayak direme ...

İnat,
Ayak direme,
Musir, Ayak direyen,
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim,
Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme.
Israr, inat.
İltizam.
Taannüt,
Direnim,
Direnme, ayak direme, inat etme.
İnat kelimesinin diğer anlamı;
Bostan dolaplarında suyun düşüş yönüne karşı çakılan kazıklara destek olarak konulan ağaç.
Musir (Farsça), 
Zengin. 
Gani.
Kir kimse.