Bazı Vakıf kuruluşlarında yoksulların doyurulması için ayrılan ödenek ...

İtamiye,
İtamiyye,
Bazı vakıf müesseselerinde fakirlerin doyurulması için ayrılan tahsisat.