21 Ağustos 2012 Salı

Finansal kiralama ...


Leasing,
Finansal kiralama,
Finansal kiralama, bir banka kredisi, faktoring ya da mortgage gibi bir finansman işidir.
Bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir. 

Leasing işleminde malın mülkiyeti leasing şirketine ait olup kullanım hakları leasing yapan firmaya aittir. Leasing yoluyla satın alınacak mal, kiracı tarafından belirlenir. Leasing süresi boyunca mülkiyet leasing şirketinde kalırken, malın kullanım hakkı kiracıya aittir.

Sözleşmeye uygun şekilde kira bedellerini ödeyen kiracıya sözleşme süresi sonunda malın mülkiyeti sembolik bir bedelle devredilir.  Leasingde sözleşme ve teminatlar resim, harç ve vergiden muaftır ve malın amortismanını müşteri kullanır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Benzer Bulmaca ve Cevapları