Giysilerde sırtı örten büyük ve devrik yaka ...

Eğindirik,
Eğin, sırt, arka demek. Buradan türetilmiş bir kelimedir.
Giysilerde sırtı örten büyük ve devrik yaka.
Giysilerin arka yakasının kirlenmemesi ve yıpranmaması için kullanılan büyük ve devrik yakaeğindirik
Giysilerde sırtı örten büyük ve devrik yaka.
Kirlenmemesi ve eskimemesi için giysi ve gömleklerin arka yakasına iğreti olarak konan küçük kumaş parçası.

Eğidirik kelimesinin başka bir anlamı, Piraplazmoz hastalığı'dır.