Katır yavrusu ...


Gıncırak,
Halk arasında  Eğridir ve köyleri, Isparta Sütçüler ve köyleri civarında verilen isim.
Kısrakla eşeğin çiftleşmesinden doğan katır sıpası. 


Katır, (İng. Mule),
Katır, Equus mulus.
Katır kendi başına bir tür olmayıp dişi at ile erkek eşeğin çiftleşmesi sonucu doğan bir hayvandır. Katır eşekten büyük olup, eşekten ve attan daha dayanıklıdır. At ile eşeğin kromozom sayıları farklı olduğundan katırlar genelde kısırdır. Ancak çok nadir de olsa bazen katırlar yavru doğurabiliyor. 

Ülkemizde ve Dünyada eski zamanlardan beri iş hayvanı olarak yetiştirilmekte olan katır hala kırsal kesimde rağbet gören bir iş hayvanıdır. Uzun kulakları eşeğe çekmiştir. Erkek at ile dişi eşek çiftleşirse bordo denilen yine melez bir tür ortaya çıkar. Sadece erkek eşek ile dişi atın çiftleşmesi sonucu doğan yavrulara katır denir.  Dış görünüş olarak katır dişi veya erkek görünümünde olabilmektedir. 

Doğurması imkansız olan bir katır doğum yapabilir. Katırların doğurmalarını imkansız kılan kromozom sayılarıdır. Katır, at ve eşek kırması.  Atın kromozom sayısı 64, eşeğin 62, katırın ise 63 ve 63 tek sayı olduğu için katırlar üremiyor. Çok nadir rastlanan olay deyimlere bile girmiş. Pek çok ülkede imkansız birşeyi anlatmak için "Eğer katır doğurursa..” deyimi kullanılır. Kayıtlara göre 1527 yılından bu güne yalnızca 60 katır doğurduğu tespit edilmiş.  Yöresel olarak katır yavrusuna, Gıncırak ismi verilir.