Kaynak, pınar ...

Eşme,
Kaynak, 
Göze, 
Pınar.
Memba,
Bulak,
Kumsal yerde kaynayan pınar.
Azacık eşilmekle su çıkan kuyu.
Toprağı kazarak açılmış küçük çukurlar. 
Yağmur sularını toplamak için toprağa kazılan çukur.

Yeraltına sızan sular geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikir ve yeraltı sularını oluşturur. Yer altı suyu taşıyan tabakalara akifer adı verilmektedir. Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere ise kaynak ismi verilir.