Panama'da yaşayan kızılderili bir halk. ..


Kunalar,
Guaymiler,
Çokolar, 

Panama'nın gerçek halkı Kunalar, Guaymiler, Çokolar ve başka Yerli kabilelerden oluşuyor. 
Bölgeye Avrupalı kâşifler 16. yüzyılın başında geldi. İspanyol Vasco Nûnez de Balboa 1513'te Panama Kıstağı'nı geçerek Büyük Okyanus'u ilk gören Avrupalı oldu. 

İspanyollar Panama kentini kurdular ve kıstağı boydan boya aşan yolu açtılar. Bu yoldan, yük hay­vanları ve kölelerden oluşan kervanlarla Gü­ney Amerika ve Filipinler'deki İspanyol kolo­nilerinde ele geçirdikleri altın ve gümüş hazineleri taşıdılar. Karayib Denizi kıyıların­dan yola çıkan İspanyol kalyonları bu hazine­leri Avrupa'ya götürdü. Bu dönemde sık sık korsan saldırılan olurdu.  

Bugün Ekvador, Kolombiya, Panama ve Venezuela topraklarında yaşayan halkın Simön Bolîvar'ın önderliğinde İspanyollar'ı ül­kelerinden çıkarmasından sonra, 1821'de Pa­nama bağımsızlığını ilan etti ve birkaç ay sonra bir eyalet olarak Kolombiya ile birleşti. 1879'da Panama'da kanal açılması ciddi ola­rak gündeme geldi. Fransa, İngiltere ve ABD bu konuyla yakından ilgilendiler. 


Panama 1903'te ABD desteği ile Kolombiya'dan ayrıl­dı. 

Aynı yıl kanalın açılma ve işletilmesini ABD'ye bırakan bir antlaşma imzaladı. Ayrıca, ülkede karışıklık çıkarsa ABD'ye müda­hale hakkı da tanıdı. ABD bu hakka dayana­rak birçok kez Panama'ya askeri müdahalede bulundu. Panama'nın siyasal yaşamında hu­zur ve denge sağlanamadı. Askeri darbeler, hileli seçimler sürdü. 1982'de Ulusal Savunma Güçleri'nin başına geçen General Manuel Antonio Noriega, seçimle gelmiş ülke yöneti­cilerini hiçe sayarak Panama'yı fiilen yönet­meye başladı. 

Adı uyuşturucu kaçakçılığına, adam öldürme olaylarına ve çeşitli yolsuzluk­lara karışan Noriega, ABD'nin uyguladığı mali ambargoya karşın, gücünü baskıyla ko­rudu. 1989 Mayıs'ında genel seçimleri geçer­siz sayarak kendi adayını başkan ilan etti. Noriega yönetimi Aralık 1989'da ABD güçle­rinin Panama'yı işgal etmesiyle son buldu.     

Kaynak: http://www.msxlabs.org/