Şiirleri şeriata aykırı görülerek Halep' te derisi yüzülerek öldürülmüş ünlü tasavvuf şairi...