"Şeref, şöhret, ün" anlamında eski sözcük...

Neng,  (Farsça).
Eski dilde şöhret, ün. 
Ayıp, utanma, hayâ etme. 
Ün, Nam.
Şeref,
Şöhret,   
Yükseklik, yücelik. Büyüklük.
İnsanlar arasında geçerli ve makbul olma. Büyük bir makam sâhibi olma.
Cenab-ı Hakka itâat ve ubudiyyeti ve yüksek hizmeti ile çok ihsanına mazhar olma.
İftihâr, övünme.
Ayıp, utanma, ar,