Tabanca atışıyla bir yarışı başlatan çıkış hakemi ...

Starter,

Yarışa başlama işaretini veren görevli.  
Yarışlarda çıkış işaretini veren hakem.
Tabanca atışıyla bir yarışı başlatan çıkış hakemi.
Çıkışçı, 

Başlama hakemi. 
Start veren hakem.
Başlayan veya başlatan kimse; Mesela, Kano yarışlarını başlatma;
Kanoların çıkış yerleri kura ile belirlenir. Kanolar, burunları çıkış çizgisinin üzerinde olacak biçimde sıralanırlar. Çıkış hakeminin-Starter “hazır” komutu vermesinden 2 sn sonra ateşlenen tabanca “çık” komutu anlamını taşı ve yarış başlar. 2 sn’lik süre içinde (hazır komutu) küreği suya değdiren yarışmacı hatalı çıkış yapmış olur. Bu durumda yarış tekrar başlatılır. İkinci kez de aynı hata yapılırsa, kim olduğuna bakılmaksızın yarıştan diskalifiye edilir. Çıkıştan sonra ilk 15 m. içinde küreği kırılan yarışmacı olursa, bütün kanocular geri çağrılarak, kürek değiştirilir ve yarış tekrar başlatılır.