Toplanma, birleşim ...

İnikat, (Eski dilde, Arapça).
İnikad, 
Akdetme. 
Bağlanma.
Toplanma, birleşim.
Haşir, 
İçtima, İcma, Cem, Ceman.
Anlaşma, kararlaştırma.
İcab ve kabulün taraflarca eseri zâhir olup, meşru bağlılık ve alâkadarlık.
Kurulma.
Toplanma.
Hukukta, Bir sözleşmenin kurulması;  Akdin oluşması; sözleşme bağıtlanması.