Toprak sahibine, toprak gelirinden verilen belirli bir pay ...

Ukr,
Yarıcılık, 
Ortakçılık
Toprak sahibine, toprak gelirinden verilen belirli bir pay. 
Ürünü mal sahibi ile yarı yarıya bölme durumu.
Toprağı işleyenin, elde ettiği üründen, mal iyesine sözleşmeye göre pay vermesi biçiminde bir işletme türü.
Toprak sahibine, toprak gelirinden verilen muayyen bir pay. 
Rant, Toprağın ve üzerindekilerin kullanımı için ödenen fiyattır. Rant, üretimde kullanılan tabiat faktörünün karşılığında elde edilen gelir payıdır. Rant, ücret ve faiz gibi önceden belirlenen bir kıymettir. 

Ukr kelimesinin diğer anlamları;
Kısırlık.
Verimsizlik, akamet. 
Doğurmaz kadının veya dişi hayvanın hali.
Kısır olan kadının veya dişi hayvanın hali.
Dişi ve erkekte dölverim yeteneğinin bulunmayışı veya yokluğu, sterilite.
Netice.
Netice, fayda vermeyiş.
Manzumenin en parlak olanı,
Eskiden şiirin en güzel beyiti. 
Ukrayna'nın uluslararası kodu. (UKR).