XIX.yüzyıl başlarında Hint eşkiyalarına verilen ad...