Yargı vesayetinin geçerli olduğu yönetim biçimi ...