Cazibe...

Alım,
Albeni,
Cazibe,
Çekicilik,
Alımlılık,
Yer çekimi, yıldızların birbirini çekmesi.
Çekme kuvveti.
Çekici olma durumu, 
Kendisini hemen gösteren ve başkalarına beğendiren ve onların almaları sonucunu doğuran nitelik.
Sevimlilik, afsun, cazibe, albeni, alımlılık, tılsım, sihir, büyü, muska, nazarlık. 
Letafet zamanı.
Hüsn-ü cemal.