İlkel toplumlarda nazardan ya da kötü ruhlardan koruması için ev, tarla gibi yerlere dikilen bir tür heykel ...

Abaki,
İlkel toplumlarda nazardan ya da kötü ruhlardan koruması için ev, tarla gibi yerlere dikilen bir tür heykel.
İlkel toplumlarda kötü ruhtan korunmak için evlerin önüne dikilen heykel.