"Şiirler" anlamında eski sözcük ...

Eşar,
Şiirler, manzum ve güzel yazılar.
"Şiirler" anlamında eski sözcük.
Eşair, En iyi şair.