Endonezya' da bir adalar grubu ...

Moluk,
Solor,
Endonezya'yı oluşturan bir adalar topluluğu.