İki birey arasında birisinin var oluşu, diğerinin yok oluşu ile sonuçlanan rekabet. ..