İnceden inceyealay eden, cinaslı ...

İronik, (Fr. ironique).
İronic, ironical, 
İroniye dayalı.
Alaysı,
Ters anlamlı,
Kinayeli,
Gülmece. 
İstihza ile,
Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme. 
Alaysıma.
Düşünülenin tersini söyleyerek yapılan ince alay,
İnceden inceye alay eden, istihza ifade eden,