Kötü, çirkin ...

Bet,
Bed, (Farsça),
Fenâ. Kötü.
Çirkin.
Tuhaf,
Yaramaz.
Şer, 
Şeni,
Fasit,
Çirkin,
Kötü, İyi karşıtı
İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, 
Fena.