Küfür ...


Sövgü,
Sövme,
Küfür, (Ar. kufr).
Ağız bozukluğu. 
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü.
Tanrı'nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme.
Nankörlük, dinsizlik, günah, kaba ve ayıp söz. 
Allaha inanmamak. Hakkı görmemek. İmansızlık.
Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür.
 
Şetim, (Arapça).
Sövmek, azarlamak, küfretmek.
 
Küfür,
Kalay,
Lanet, (Arapça).
Tanrı'nın sevgi ve ilgisinden yoksun olma, beddua.
Kötü, berbat, çok kötü.
Bir ilenme sözü.
Beddua etmek,
İlenç,

Bazı rivayetlerde şetm (sövme) yerine lanet kelimesi kullanılmıştır. Şu halde şetm, lanet, sebb, hakaret ifade eden söz manasında birbirine müteradif olmaktadırlar. Anne ve babaya sövmeyi büyük günahtır. Başkasının da anne ve babaya sövmesine sebep olmakta büyük günahtır. Bu hal bize, anne ve baba karşısında hassasiyeti ileri götürme gereğini te'yid eder.