Maaş, aylık ...

Ratibe,
Aylık, 
Maaş, (İng. salary).
Türkiye’de memurlara üretim sürecine katılmaları karşılığında belli sürelerde yapılan ödeme. 
Ücret,
Geçinilecek şey. 
Yaşayış. 
Aylık para.
Revâtib, Maaş. Vazife.
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş.
Görevlilere, emeklilere ve bunların dul ve yetimlerine her ay ödenen para.