Selef ...

Öncel,
Selef,
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel.
Halef karşıtı. 
Ardıl karşıtı,
Yerine geçilen,
(Self) Eskiden olan. 
Evvelce bulunmuş olan.
Yerine geçilen.
Önde olmak, ileri geçmek.
Eski adam.