Altçene Kemiğine verilen ad ...

Mandibula, (Lat. mandibula, İng. mandible).
Lower jaw bone,
Mandibula kemiği, 
Alt çene kemiği.
Altçene kemiği,
Çene kemiği,
Altçene kemiği başın tek hareketli kemiğidir.
Yüzün en büyük kemiği olup yay biçimindeki bir gövde ile şakak kemiklerine doğru uzanan, iki koldan meydana gelen ve alt dişleri taşıyan yapı.

Kafatasındaki oynar ekleme sahip alt çene kemiği şakak kemiğine bağlanan bir kemiktir.  
Eklembacaklı hayvanlarda çift halde bulunan ve besini parçalamaya yarayan bir ağız parçası.