Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği...

İnisiyatif, (Fr. initiative).
Öncecilik, üstünlük. 
Karar verme yetkisi. 
Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği.