İncilde Tanrının ismi ...

Yahweh,
Yahuweh. 
İncil'de Tanrının gerçek ismi.
Yahweh kelimesi latin alfabesiyle YHWH olarak yazılır.
 
Eski Ahit'te Tanrı uygun bir isim; dolayısıyla Yahudiler mükemmelliği ile adı, büyük bir isim, sadece isim, görkemli ve korkunç adı, gizli ve gizemli bir isim, maddenin adı, özel ad, adı ve en sık bu son ifadenin kesin anlamı tartışma konusu şem hammephorash, yani açık veya ayrılmış adı, olsa (bkz. Buxtorf, "Lexicon", Basle, 1639, col. 2.432 sqq.).

Yehova diğer İlahi adından daha sık oluşur.Furst of concordances (".. Vet Testi Concordantiae", Leipzig, 1840) ve Mandelkern (".. Vet Testi Concordantiae", Leipzig, 1896) tam da olayların sayısı olarak kabul etmiyorum, ama yuvarlak sayıları öyleEski Ahit 6000 kez, tek başına ya da başka bir İlahi adı ile birlikte bulundu. Genellikle okuma Yehova yerine - Septuagint ve Vulgate "Rab" (Kyrios, Dominus), Adonai bir çeviri tarafından genellikle adını vermekteyiz.