Müzikte, bir tam seslik aralığın bir kesirini oluşturan çok küçük aralık ...

Koma, (Yunanca, İng. comma), 
İki nota arasındaki yarım sesten küçük ses aralığı.
Eski Yunanlarda, eşit olmayan iki ses arasında kulakla seçilebilecek en küçük aralık.

Müzikte, bir tam seslik aralığın bir kesirini oluşturan çok küçük aralık.
Eski Yunan’da eşit olmayan iki ses arasında kulakla seçilen en küçük aralık. 
Kulağın ayırt edebildiği en küçük ses aralığıdır. 
Türk musikisini meydana getiren makam dizileri toplamı 53 komadır.
Türk musikisinde iki nota arası dokuz aralığa-koma bölünmüştür. 
Batı müziğinde koma yoktur ama onun yerine bir sesin tam yarısını ifade etmek için bemol ve diyez kullanılmaktadır.