Osmanlı ordusunda, bugünkü yarbay karşılığında olan rütbe ...

Kaymakam,
Osmanlı ordusunda, bugünkü yarbay karşılığında olan rütbe,
Osmanlılarda, Başbakan, Sadrazam anlamında kullanılmıştır. Sadaret kaymakamı, sadrazam hükümet merkezinden ayrıldığı zaman kendisine kubbe vezirlerinden vezir-i sani vekâlet eder. Bu vekaleti müddetince ona sadaret kaymakamı, kaymakam paşa, kaymakam, kaymakam-ı rıkab-ı hümayun, kaymakam-ı asitane-i seadet gibi isimler verilir.