"Bundan sonra" anlamında kullanılan eski sözcük ...

Badema,
"Bundan sonra" anlamında kullanılan eski sözcük,
"Bundan sonra", "Bundan böyle" anlamında kullanılan eski sözcük.