Törenlerde kullanılan ya da saygı belirtisi olarak bir ölünün mezarına konulan çiçek ve yapraklardan yapılmış halka ...

Çelenk,
Çiçek, dal ve yapraklarla yapılmış halka,
Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti.
Eskiden, Kadınların başlarına taktıkları mücevher veya madenden yapılmış sorguç.
Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç.
Gümüş veya altın taç.

Çelenk kelimesinin diğer anlamları;
Uzun kuş tüyü.  
Köşebaşı.
Evin saçağı,

Dik boynuzlu hayvan.