Yerine koyma ...

İkame, (Arapça ikame, İng. substitution).
Yerine koyma, yerine kullanma. 
Ayağa kaldırma, ayakta durdurma. 
Ortaya koyma. 
Yerine konulan, yerine geçen.
Bir mal veya üretim faktörünün diğer bir mal veya üretim faktörü yerine kullanımı.

İkame kelimesinin diğer anlamları;
Oturtmak. 
Mukim olmak. 
Yerleştirmek. 
İskân eylemek. 
Bulundurmak. 
Meydana koymak. 
Vücuda getirmek. 
Dâva açmak. 
Ayağa kaldırmak. 
Kıyam etmek.